Utlysning – Backbeatbolaget FILM

Mentorskapsuppdrag för filmskapare – kombinerat med arbetsvistelse i Sandviken
Kulturhuset Kungen i Sandviken är en dynamisk plats för kulturellt utbyte och skapande. Hösten 2024 erbjuder vi en unik möjlighet för filmskapare att fördjupa sig i sitt arbete genom en arbetsvistelse.

Om uppdraget
Backbeatbolaget FILM erbjuder filmskapare en unik möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö utanför sin vanliga arbetsplats. Uppdraget omfattar en månads vistelse i Sandviken med en arbetsplats på Kulturhuset Kungen. Arbetsperioden delas upp på flera veckor, med en uppstartsvecka i juni, och därefter tre veckor under höstterminen. Parallellt med din vistelse har du rollen som mentor åt en mindre grupp unga som deltar i projektet. Mentorskapsmötena med ungdomarna sker både under de perioder du är här, men kan också ske digitalt.

Vi välkomnar ansökningar från filmskapare som är intresserade av att fördjupa sig i sitt arbete, filmande, manusskrivande eller annat filmrelaterat skapande. Det är möjligt att söka uppdraget som duo, och dela på arvodet. (bifoga i så fall en plan om hur vistelsen och övriga åtaganden fördelas)

Om projektet
Hösten 2024 startar Backbeatbolagets ett nytt initiativ för att väcka liv i föreningens kulturarv, främja kreativitet och kulturella utbyten och samtidigt skapa en mötesplats för  både unga och etablerade kulturskapare på Kulturhuset Kungen. Vi strävar efter att främja en långsiktigt hållbar kulturell plats och ta fasta på den DIY-anda som präglat föreningen sedan starten. Projektet omfattar två huvuddelar: kreativt öppet hus en gång i veckan, med start hösten 2024 och mentorskapsuppdrag för filmare och konstnärer, som kombineras med en arbetsvistelse där kulturskaparen arbetar med ett eget projekt i våra lokaler. Målgruppen för mentroskapsuppdraget är ungdomar och unga vuxna. Genom ett samarbete med Studiefrämjandet och Konstfrämjandet skapas en plattform för utbyte och möten mellan olika konstformer och generationer. Vi vill skapa en fördjupad förståelse för kulturell självorganisering och föreslå en omvärdering av bruksorten som en kulturellt fattig plats du lämnar för att satsa på din karriär och istället erbjuda unga kontakt med en nationell scen, lokalt.

Plats och resurser:
Backbeatbolaget håller till i ett gammalt brukshus i Sandviken. I vårt hus finns en musikscen, ett galleri och gemensamma arbetsutrymmen. Vi arrangerar regelbundet spelningar och konstutställningar, samt olika föreläsningar och workshops inom film i samarbete med Filmresurs Gävleborg Studiefrämjandet och Film Gävleborg. Backbeatbolaget FILM är ett steg i att utveckla en plattform för film på kulturhuset Kungen. Inom detta projekt utlyses också ett uppdrag för konstnärer som kommer att gå parallellt med uppdraget. Backbeatbolaget driver också andra residens, främst inom konst.

Målgrupp:
Filmskapare från hela Sverige.

Omfattning och Arvode

  • Resa till och från Sandviken
  • Boende under vistelsen (om en vecka i taget)
  • Ersättning om 60 000 kronor faktureras av filmskaparen (Observera att ersättningen inte är ett stipendium och att mottagaren ansvarar för eventuella egenavgifter, sociala avgifter och skatt.)
  • Regelbundna möten som mentor för en grupp unga filmintresserade under hösten 2024.
  • En öppen föreläsning/workshop samt en föreläsning/workshop som arrangeras i samarbete med deltagare från mentroskapsgruppen och vänder sig till andra unga, som genomförs i samband med en vistelse under höstterminen.  
  • Filmskaparen kommer att ingå i gemenskapen på Backbeatbolaget får delta i nätverket och aktiviteter kring Backbeatbolagets övriga residens. 
  • Möjlighet att låna viss teknik av Backbeatbolaget, Region Gävleborg eller Studiefrämjandet.


ANSÖKAN
Ansökan ska innehålla:

• En kort beskrivning (max 1 A4) där du berättar om dig själv och varför du är intresserad av uppdraget och vad du vill arbeta med under din vistelse.

• Portfolio/Dokumentation av tidigare arbeten, ange länk till webbplats med arbetsprover eller material. (Max 2 länkar)

• CV med länk till hemsida

Ansökan skickas per e-post. Lägg samman text, portfolio och CV i ett PDF- dokument (max 10MB). Endast fullständiga ansökningar behandlas. Du får en bekräftelse på att ansökan är mottagen. 

Ansök senast 1 MAJ 2024

Skicka din ansökan till: backbeatbolaget@backbeatbolaget.se

Märk din ansökan: Backbeatbolaget FILM

Jury för denna utlysning är arbetsgruppen för projektet som leds av Backbeatbolaget,  Konstfrämjandet Gävleborg och Filmresurs Studiefrämjandet. För frågor och mer information, kontakta Philip Sterner, philip.sterner@studieframjandet.se

Uppdraget är en del av projektet Drömmarnas Hus och genomförs samarbete Konstfrämjandet Gävleborg och Studiefrämjandet med stöd av SigrId Göranssons kulturstiftelse och Sandvikens kommun.