Lerin / Hystad – Elektronisk Flora

Värmländska duon Lerin/Hystad består av Simon Torssell Lerin och Bettina Hvidevold Hystad. De arbetar i ett gränsland mellan bildkonst och experimentell musik. Projektet Elektronisk Flora arbetat med inspelningar av bio-elektriska signaler från växter. Duons sensorer fångar upp elektriska spänningar inuti växternas blad. Genom en modulär-synth omvandlar duon växternas elektriska impulser till musik där växterna själva bestämmer toner, melodier och rytmer.

De presenterar sina verk i audio-visuella installationer, ljudlandskap där flera växter komponerar musik och video tillsammans och växternas elektriska signaler avgör även här hur filmerna redigeras.Genom detaljerade teckningar i blyerts studerar Bettina Hystad också växternas form, sammansättning och textur. Lerin/Hystads konstnärskap är ett samarbete med naturen, de är ömsesidigt beroende av varandra. Åskådaren kan inte se eller höra växternas elektriska puls utan duons synthar och sensorer som agerar översättare. Och duon kan inte skapa sina installationer utan växternas vibrationer. På Galleri Lars Palm kommer Lerin/Hystad visa en videoinstallation baserad på inspelningar från tre olika skogar, en orörd urskog, ett kalhygge och en skog efter en brand.

Växterna använder de elektriska signalerna för att kommunicera både internt och med andra organismer. Forskning av bl a Stefano Mancuso, professor i växtneurologi vid universitet i Florens visar att växter är komplexa, socialt interaktiva och kommunikativa väsen. De samarbetar och utvecklar avancerade relationer med både svampar och insekter. Elektronisk Flora dokumenterar några av växterna i vårt ekosystem som nu genom antropocen genomgår stor förändring. Biologerna Elisabeth Schussler och James Wandersee pratar om begreppet växtblindhet, de beskriver det som oförmågan att se eller känna igen växter i sin egen miljö. Växter reduceras tyvärr ofta till kulisser, inredningsdetaljer eller möbler. Men växter är komplexa organismer djupt invecklade i världens ekosystem. Genom Elektronisk Flora utforskar Lerin/Hystad relationer mellan natur, teknologi och människa och försöker väcka frågor kring posthumanism, sammanlänkning, vår förståelse av naturen och icke-mänsklig agentskap i antropocen. Växternas intelligens är fortfarande ett relativt outforskat område inom forskning och nya upptäckter görs stadigt. Genom Elektronisk Flora kan vi uppleva och se på växter med ny blick.

Lerin/Hystad är båda utbildade vid Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm samt på Konsthögskolan i Bergen i Norge. Duon har deltagit i en rad separat och grupputställningar både i Sverige och utomlands. De är representerade på bl a Värmlands Museum, Kristinehamns Konstmuseum, Nord-Trøndelag Konstmuseum och Region Värmland. Lerin/Hystad är också aktiva som musiker och har turnerat i Europa, Kina och Japan.

Vernissage 15 Oktober kl 15.00 med en konsert som avslutar vernissagen kl 18.00.
Därefter är galleriet är öppet: Fre, Lör, Sön: 12-16.

Utställningen produceras i samarbete med ABF Gästrikebygden och Konstfrämjandet Gävleborg, med stöd av Kulturrådet, Gunvorgöranssonsstiftelsen och Sandvikens kommun.