OPTIC

ARTIST 2019: Vianney Fivel
Residency: 2 Oktober – 29 November på Kungen/Galleri Lars Palm, Sandviken

UTSTÄLLNING av VIANNEY FIVEL: Marginal Activities
Vernissage 23 November kl 18.00
Mer inforrmation finns här: http://www.backbeatbolaget.se/optic-suede-vianney-fivel-marginal-activities/

Med utgångspunkt i redan existerande material (bilder, berättelser, objekt, konstverk) eller kontexter, försöker Vianney skapa situationer och konstverk. På det viset konstruerar han sitt liv genom andras liv (de kan vara vänner eller främlingar), anekdoter eller hittade material. Sedan organiserar, editerar och visar han informationen genom ett medium (tex. utställningar, böcker eller performance) för att uppleva det, förstå det och förmedla det.Valet av medium beror på situationen och materialen han använder.

Verken kan ses som tredimensionella ”montage” av heteroklitiska material, vilka tillåter nya saker träda fram i rummet mellan betraktaren och verket. (1+1=3). Han betraktar också sin praktik som en undersökning som utvecklas runt ett problem, som senare löses av betraktaren.

Vanligtvis tar Vianny ett steg tillbaka i sin produktion. Han låter hellre kompositionerna hitta sin egen mening. Han hoppas på att hans verk vid något tillfälle ska befrias från de intentioner han själv haft. Betraktaren kan sedan proijicera sin egen mening och narrativ på verket och utrymmet han har skapat.

OPTIC-suède är ett ”Artist in residency”-program kopplat till Sandviken och Kungen-huset! Under hösten 2019 tar projektet emot en konstnär från Schweiz som kommer vistas i Sandviken under två månader. Konstnären får en egen ateljé på Kungen och genom Galleri Lars Palm och Backbeatbolaget introduceras konstnären till den lokala scenen i Gävle, Sandviken och Ockelbo.

OPTIC-Suède 2019 är ett pilotprojekt som syftar till att etablera ett internationellt residensprogram i samarbete med Picto Association (Geneve), Gaffel (Gävle), Konst och Landskap (Ockelbo) och Konstfrämjandet Gävleborg. Projektet stöds av Region Gävleborg och genomförs i samverkan med IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild och formkonst.

Mer information finns på Picto Association: https://espacepicto.ch/optic-suede/

In English:

ARTIST 2019: Vianney Fivel
Residency: 2 October – 29 November på Kungen/Galleri Lars Palm, Sandviken

Starting from pre-existing materials (pictures, stories, objects, artworks) or existing contexts, Vianny attempts to create situations and art pieces. As such, he construct his life using other people’s’ lives, (may they be friends or strangers), anecdotes and found materials. He then organize, edit and show this information via a medium (exhibition, book, performance) in order to experience it, understand it, and transmit it. The choice of the medium depends on the situation and the material involved.

The works can be seen as a three dimensional « montages » of heteroclite materials, which allows things to appear in the space between what’s under one’s eyes. (1+1=3). He sometimes see he ’s practice as an investigation that turns around a problem that would be eventually solved by the viewers.

Vianny, usually, tend to stand back from he’s production. He rather arrange things together and let them find their own meanings. He like to believe that at one point what he does will be freed from any intentions he could have had. Viewers can then project their own meanings and narratives onto the works and space.

OPTIC-suède an artist in residency program located at Kungen in Sandviken! In the fall of 2019, the project welcomes an artist from Switzerland for a two-month stay in Sandviken. The artist will have an studio at Kungen and through Gallery Lars Palm and Backbeatbolaget the artist is introduced to the local art scene in Gävle, Sandviken and Ockelbo.

OPTIC-Suède 2019 is a pilot project aimed at establishing an international residency program in collaboration with Picto Association (Geneva), Gaffel (Gävle), Konst och Landskap (Ockelbo), Konstfrämjandet Gävleborg and IASPIS – The Swedish Art Grants Committee´s International program for Visual and Applied Arts. The project is supported by Region Gävleborg. The project is initiated by the artist duo [krig] (Karin Bäckström and Jon Perman) also curators at Galleri Lars Palm.

For more inforamtion: https://espacepicto.ch/optic-suede/